• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Regulamin Silhouette

REGULAMIN KONKURENCJI SILHOUETTE (karabin i pistolet)

Silhouette - to sportowe strzelanie z karabinków i pistoletów pneumatycznych w postawie stojącej do celów ustawionych na stolikach (belkach), w czterech rzędach i na czterech różnych dystansach. Zawody polegają na strącaniu celnymi strzałami w określonym czasie figurek ze stolików.

Niniejszy dokument zawiera wszelkie niezbędne zasady obowiązujące każdego uczestnika zawodów Silhouette oraz organizatora zawodów tej konkurencji.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2015 roku.

 

 

Spis treści:

I. BEZPIECZEŃSTWO

II. SPRZĘT

III. KARABINKI

IV. PISTOLETY

V. SPRAWY OGÓLNE

VI. ZAWODY

VII. ZASADY STRZELANIA Z KARABINKÓW I PISTOLETÓW POSIADAJĄCYCH MAGAZYNKI O DOWOLNEJ POJEMNOŚCI


I. BEZPIECZEŃSTWO

1.1. Na stanowisko zawodnik przychodzi z rozładowanym karabinkiem/pistoletem posiadającym lufę skierowaną ku dołowi. Po zakończeniu swojej serii strzelań karabinek/pistolet należy rozładować.

1.2. Ładowanie karabinka/pistoletu następuje tylko po ustnej komendzie Sędziego „ładuj”.

1.3. Rozpoczęcie strzelania następuje tylko po ustnej komendzie Sędziego „start”.

1.4. Przerwanie strzelania następuje po ustnej komendzie Sędziego „przerwać strzelanie”, „rozładuj”. Ponadto w przypadku stwierdzenia przez zawodnika jakiegokolwiek zagrożenia, ma on obowiązek natychmiast przerwać strzelanie poprzez wydanie ustnej komendy „przerwać strzelanie”.

1.5. Koniec strzelania następuje po ustnej komendzie Sędziego „stop”, „rozładuj”.

1.6. Po komendzie "stop", "rozładuj" w  przypadku  używania  sprzętu  którego  konstrukcja  uniemożliwia rozładowanie, należy sprzęt  zabezpieczyć w  sposób  uniemożliwiający oddanie strzału, bądź za zgodą Sędziego oddać strzał kontrolny w ziemię.

II. SPRZĘT

2.1. Do udziału w zawodach dopuszcza się wszelkie wiatrówki - karabinki, pistolety oraz rewolwery, bez ograniczeń w budowie i kalibrze.

2.2. Do zawodów dopuszcza się jedynie sprzęt wystrzeliwujący śrut z energią nie większą niż 17J.

2.3. Dozwolone są wiatrówki wielostrzałowe - posiadające magazynek (zasady strzelania z karabinków i pistoletów posiadających magazynki o dowolnej pojemności zostały opisane w Rozdziale VII).

2.4. Zabrania się korzystania z celowników laserowych.

2.5. Wszelkie urządzenia i wyposażenie (np. saszetki, piłeczki) które mogą ułatwić strzelanie bądź są sprzeczne z duchem niniejszych reguł a nie zostały wcześniej wymienione, są niedozwolone.

III. KARABINKI

3.1. Dopuszczalne jest używanie haków, regulowanych stopek i "palmrestów".

3.2. Zabronione jest używanie specjalnych ubrań strzeleckich/snajperskich oraz pasów z nośnym włącznie. Dopuszczalne jest używanie wszelkich rękawic, także rękawic strzeleckich.

3.3. Dopuszcza się dokonywanie regulacji lunety w trakcie strzelania. Podczas regulacji czas nie jest zatrzymywany.

IV. PISTOLETY

4.1. Długość całkowita pistoletu mierzona w osi lufy nie może przekraczać 457 mm, a rewolweru 406 mm. Wymiary mierzone wraz z przyrządami celowniczymi.

4.2. Dozwolone są wszelkie celowniki optyczne, w tym lunety, kolimatory czy przezierniki.

4.3. Dopuszcza się możliwość regulacji przyrządów celowniczych w trakcie strzelania. Podczas regulacji czas nie jest zatrzymywany.

4.4. Zabrania się stosowania w lunetach nakładek na okular (np. świńskie ucho).

4.5. Pistolety i rewolwery należy trzymać przed sobą w jednej ręce lub oburącz. Ręce powinny być wyprostowane w łokciach.

4.6. Podczas strzelania nie wolno opierać ani pistoletu ani ręki/rąk trzymających broń o żadne inne części ciała, a także o elementy terenu i stanowiska strzeleckiego.

4.7. Podczas strzelania niedozwolone jest opieranie głowy na barku.

4.8. Ręka uzbrojona może spocząć na stoliku lub specjalnym stojaku (podpórce) podczas ładowania i dla odpoczynku, lecz niedopuszczalne jest wówczas celowanie.

4.9. Wszelkie rękawiczki są zabronione.

V. SPRAWY OGÓLNE

5.1. Figurki na torze ustawiane są na stolikach znajdujących się na następujących odległościach:

  • karabin: kurczak - 18 m, dzik - 25 m, indyk - 32 m, muflon - 39 m.
  • pistolet: kurczak - 9 m, dzik - 12 m, indyk - 15 m, muflon - 18 m.

5.2. Wysokość stolika powinna wynosić od 60 do 110 cm.

5.3. Zaleca się, aby sznurki do których przymocowane są figurki, posiadały długość nie mniejszą niż półtorej wysokości stolika.

5.4. Przednia krawędź stolika i figurki mają mieć względem siebie kolory kontrastowe.

5.5. W przypadku strzelań pistoletowych, przednia krawędź stolika w celu zapewnienia dobrej widoczności dla otwartych przyrządów celowniczych musi być w jasnym kolorze. Zalecany kolor – żółty.

5.6. Wielkość figurek wynosi odpowiednio: kurczak - wys. 30mm, dzik - wys. 38mm, indyk - wys. 60mm, muflon - wys. 70mm. Szczegółowe wymiary i kształt figurek zawarte są w przepisach IMSSU.

5.7. Jeden tor składa się z 4 stolików. Każdy stolik zawiera 5 jednakowych figurek. Liczba torów zależy od organizatora, zaleca się jednak co najmniej dwa tory.

5.8. Wszystkie tory dla konkurencji pistoletowej muszą być identyczne (w odniesieniu do wymiarów oraz kolorystyki).

5.9. Figurki mają być ustawione tak, aby tylna krawędź stopy figurki była równo z tylną krawędzią stolika.

5.10. Odstępy między figurkami nie mogą być mniejsze niż długość figurki i nie większe niż trzy długości figurki.

VI. ZAWODY

6.1. Wszystkie strzały oddajemy z postawy stojącej. Cele należy strzelać w kolejności od lewej do prawej, poczynając od kurczaków a kończąc na muflonach.

6.2. Zawody składają się z dwóch serii po 20 strzałów każda. Zawodnicy strzelają najpierw serię 20 strzałów według kolejności wyłonionej w losowaniu. Kolejność strzelań w drugiej serii ustalona zostaje na podstawie wyników z serii pierwszej. Rozpoczyna zawodnik, który uzyskał najsłabszy wynik, ostatnim strzelcem jest osoba, która osiągnęła najlepszy wynik w pierwszej serii.

6.3. Czas na strzelenie jednej 20 strzałowej serii to 10 minut. Czas zaczyna być liczony po załadowaniu pierwszego śrutu do karabinka/pistoletu/magazynka i po wydaniu przez Sędziego komendy do rozpoczęcia strzelania. Czas nie jest zatrzymywany przy przejściach zawodnika do strzelania kolejnych stolików.

6.4. Za zaliczoną uznaje się tylko taką figurkę, która wskutek trafienia spadła ze stolika. Figurka która została obrócona, a nawet przewrócona, lecz nie spadła ze stolika, nie jest liczona jako trafienie.

6.5. Figurka trafiona w niewłaściwej kolejności, nawet jeśli spadnie, nie jest zaliczana. Trafienie figurki poza kolejnością skutkuje nieprzyznaniem punktów za figurkę, do której powinien zostać oddany strzał. W przypadku strącenia figurki w niewłaściwej kolejności należy zgłosić Sędziemu konieczność naprawy toru.

6.6. Jeśli oprócz figurki trafionej w prawidłowej kolejności ze stolika spadnie inna figurka – nie zostaje ona zaliczona jako trafiona. W takiej sytuacji należy zgłosić Sędziemu konieczność naprawy toru.

6.7. W przypadku konieczności naprawy toru, Sędzia decyduje o sposobie i momencie naprawy. Naprawa powinna zostać przeprowadzona w sposób nie utrudniający strzelania innym zawodnikom. Podczas naprawy czas danego zawodnika zostaje zatrzymany. Po naprawieniu uszkodzenia, zawodnik kontynuuje swoje strzelanie od miejsca w którym przerwał, dysponując czasem, jaki pozostał przed przerwaniem strzelania. W szczególnych przypadkach Sędzia może zarządzić strzały do nietrafionych wcześniej figurek.

6.8. Za każdą zaliczoną figurkę zawodnik otrzymuje jeden punkt.

6.9. Punkty uzyskiwane przez zawodnika zapisywane są na bieżąco przez Sędziego podczas trwania konkurencji. Niedopuszczalne jest zapisywanie uzyskanego przez zawodnika wyniku dopiero po ukończeniu strzelania.

6.10. Jeżeli po zakończeniu zawodów na miejscach 1, 2 lub 3 zawodnicy mają taką samą liczbę punktów, przeprowadza się dogrywkę. Dla miejsc od czwartego w dół, pozycja w tabeli wyników określana jest ex aequo dla grup zawodników z takim samym wynikiem.

6.11. Zasady dogrywki: na jednym torze strzela dwóch zawodników. Każdy z zawodników strzela po dwie figurki z każdego stojaka. Czas trwania dogrywki wynosi 4 minuty. W przypadku większej liczby zawodników zakwalifikowanych do dogrywki Sędzia dokonuje losowania kolejności strzelań. W przypadku braku rozstrzygnięcia druga seria, oraz ewentualne kolejne, strzelane są do pierwszego niecelnego strzału.

VII. ZASADY STRZELANIA Z KARABINKÓW I PISTOLETÓW POSIADAJĄCYCH MAGAZYNKI O DOWOLNEJ POJEMNOŚCI

7.1. Przed rozpoczęciem strzelania zawodnicy napełniają specjalne pojemniki znajdujące się na każdym stanowisku odliczoną liczbą śrutu potrzebą do strzelenia danej serii.

7.2. Na stanowisku obok śrutów muszą się znaleźć używane przez zawodnika magazynki.

7.3. Sędzia sprawdza liczbę śrucin w pudełkach oraz czy magazynki są puste.

7.4. Ładowanie magazynków może nastąpić dopiero po komendzie Sędziego „ładuj”.

7.5. Po każdym strzale karabinek lub pistolet musi zostać opuszczony lub odłożony na specjalny stojak - podpórkę. Każdy kolejny strzał musi być osobnym złożeniem się do strzału.

Wszelkie sytuacje sporne nieprzewidziane w niniejszym regulaminie rozpatruje Sędzia zawodów.
Decyzja Sędziego jest ostateczna i niepodważalna.

YouTube Video

  • Najnowsze artykuły
  • Popularne artykuły
Puchar Zimowy 2024

Puchar Zimowy 2024

2024-03-10 16:52:00

IV runda Pucharu Zimowego 2024

IV runda Pucharu Zimowego 2024

2024-02-28 16:26:15

III runda Zimowej Ligi PRS 2024

III runda Zimowej Ligi PRS 2024

2024-02-18 13:42:26

III runda Pucharu Zimowego 2024

III runda Pucharu Zimowego 2024

2024-02-11 13:27:12

Silhouette

Silhouette

2013-02-24 19:15:57

Hunter Field Target

Hunter Field Target

2013-02-24 19:07:59

Field Target

Field Target

2013-02-24 18:36:56

Metody określania odległości w HFT

Metody określania odległości w HFT

2023-10-17 22:00:00

Partnerzy

Field Target

ft miniField target (FT) – konkurencja, której zasady zostały najwcześniej określone. Polega na strzelaniu z karabinka pneumatycznego co celów, w których strefa trafienia (KZ) ma wielkość od 15 do 40 mm. Cele umieszczone są na dystansie od 8 do 50 metrów.  [ więcej ]

Hunter Field Target

hft poprawiony miniHunter field target (HFT) – konkurencja, której zasady opracowano trochę później niż FT. Głównym zamysłem tej konkurencji jest wprowadzenie zasad bardziej zbliżonych do tych, które spotyka się podczas polowań. [ więcej ]

Silhouette

sylwetki miniSilhouette (z ang. sylwetki) to nic innego jak wycięte z kilkumilimetrowej, stalowej blachy sylwetki zwierząt: kurczak, dzik, indyk i muflon, ustawione na podwyższeniu (półce), na określonych odległościach. Jedynym zadaniem strzelca jest trafić jednym strzałem każdą sylwetkę strącając ją z półki. [ więcej ]

Last News

Vector Continental 6-48x56T

Vector Continental 6-48x56T

2024-06-08 16:34:21

Falcon T50i 5-50X60i SFP ED

Falcon T50i 5-50X60i SFP ED

2024-05-06 19:28:49

Zakończenie Zimowej ligi PRS

Zakończenie Zimowej ligi PRS

2024-03-26 07:21:11

Delta Stryker HD 1-10x28 SDOG-1

Delta Stryker HD 1-10x28 SDOG-1

2024-03-23 15:32:49

Popular News

TARGI IWA 2013

TARGI IWA 2013

2013-03-05 08:33:59

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

2015-01-30 19:24:24

Odznaka strzelecka PFTA

Odznaka strzelecka PFTA

2013-03-06 01:19:51

Odszedł Andrzej Skiba

Odszedł Andrzej Skiba

2013-11-06 17:56:33

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %